PROGRAM

VI. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN

11. – 16. svibnja 2015. god.

 

Hrvatska komora arhitekata,

Grad Zagreb – Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj

 

Razvoj ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo!

 

DAN HRVATSKE KOMORE ARHITETEKATA

utorak, 12. svibnja 2015. god.

 

Moderator:

Irena Vojnović, predsjednica Organizacijskog odbora i članica OEUOA-a

U okviru predavanja, predviđa se cca 5 min. za razgovor s predavačima.

 

PROGRAM

09:00 – 09:05

Uvodno obraćanje organizatora Dana Hrvatske komore arhitekata

Marin Račić, ovl. arh., zamjenik predsjednika OEUOA-a

 

09:05 – 09:10

Uvodna riječ predsjednika Hrvatske komore arhitekata

Tomislav Ćurković, ovl. arh., predsjednik HKA-a…

 

09:10 – 09:15

Pozdravni govor

Milan Bandić, gradonačelnik

 

09:15 – 09:45

Novi projekti i ostvarenja pasivnih kuća

red. prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh, voditelj Konzorcija pasivna kuća Hrvatska

Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

 

Nagrađene pasivne kuće u međunarodnoj selekciji 2014. god.

red. prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh, voditelj Konzorcija pasivna kuća Hrvatska

Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

 

09:45 – 10:25

Važnost pravilnih arhitektonskih i tehnoloških rješenja za racionalnu građevinsku

praksu energetski visoko učinkovitih objekata

dr. Miha Praznik, univ. dipl. inž. str., ZRMK Institut, Ljubljana, Slovenija

 

 

10:25 – 10:45

Projekt Trsat - dvije A+ stambene zgrade u Rijeci

Marin Račić, ovl. arh., MR 2 ARHITEKTONSKI STUDIO d.o.o., Rijeka

 

10:45 – 11:05

SOLVIS tehnološki invativna rješenja

Novak Jasmina, mr. sc. oec., voditelj projekta

Hrvoje Mintas, mag. ing. el

 

11:05 – 11:20

PAUZA za kavu

 

11:20 – 12:30

Upravni postupak / sadržaj i obuhvat elaborata za energetsku obnovu zgrada

Željka Hrs Borković, ovl. arh., Planetaris d.o.o. Zagreb

 

Marin Račić, ovl. arh., zamjenik predsjednika OEUOA-a

 

Upravni postupak za energetsku obnovu zgrada

Ančica Kačić, pomoćnica pročelnika za prostorno uređenje i graditeljstvo

Sandra Zorić, dipl. ing. arh., voditeljica Odjela za graditeljstvo

Gordan Ciglar, dipl. ing. arh.,

Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zagreba

 

12:30 – 12:50

M6 PassREg beacon project – Izgradnja drvene NZEB kuće u Stupniku

Dubravko Martinić, mag. ing. stroj.,

TEHNOMAR d.o.o. urednik stručnog časopisa KORAK

 

12:50 – 13:20

Nova Sveučilišna knjižnica u Osijeku

Vedran Pedišić, ovl. arh.,

Iva Marjančević, dipl. ing. arh. SANGRAD d.o.o…Zagreb

 

13:20 – 13:40

PAUZA s osvježenjem, 20 min.

 

13:40 – 14:00

Prvi zeleni hotel u Republici Hrvatskoj – Hotel Split

Mladen Tomić, investitor i vlasnik

 

14:00 – 14:30

Smjernice za projektiranje energetski učinkovitih zgrada

dr. sc. Jasenka Bertol-Vrček, dipl. ing. arh

 

14:30 – 14:50

Tradicijska slavonska kuća i korištenje sunčevog zračenja

izv. prof. dr. sc. Željko Koški, ovl. arh.,

Građevinski fakultet Osijek

 

14:50 – 15:10

Zahtjevi za stakla pri energetskoj sanaciji zgrada

doc. dr. sc. Zoran Veršić, ovl. arh.,

Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet

 

15:10 – 15:40

Okrugli stol sudionika – Zaključci Dana Hrvatske komore arhitekata

Moderatori:

Marin Račić, ovl. arh., zamjenik predsjednika OEUOA-a

Irena Vojnović, ovl. arh., članica OEUOA-a

Dušanka Šimunović, dipl. ing. arh., stručna tajnica HKA-a

 

Sudjelovanje na stručnom skupu boduje se u sklopu Programa stalnog stručnog usavršavanja

Hrvatske komore arhitekata, s 6 bodova, od čega 2 boda - regulativa.

 

Program je podložan izmjenama!

 

© Konzorcij pasivna kuća Hrvatska | 2019.