STRUČNI

SKUP

STRUČNI SKUP STUDENATA

„Mi imamo rješenja: vizije novih

generacija za zeleni razvoj“

 

Zagrebački energetski tjedan 2015.

 

Gdje? Starogradska vijećnica, Ćirilometodska 5, Zagreb

 

Kada? Ponedjeljak, 11. svibnja 2015.

 

Što? 1 dan posebnog stručnog skupa namijenjenog promoviranju

studentskih zamisli, projekata, znanstvenih radova i rješenja vezanih uz

racionalno korištenje energije, primjenu mjera energetske učinkovitosti,

obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva

 

Tko? Studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta

strojarstva i brodogradnje, Arhitektonskog fakulteta, Prometnog

fakulteta i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

 

 

PROGRAM

 

08:30 - 09:00

REGISTRACIJA SUDIONIKA

 

09:00 - 09:30

UVODNI GOVOR

 

09:00 - 09:10

Gradonačelnik Grada Zagreba, Milan Bandid, dipl. politolog (tbc)

 

09:10 - 09:20

prof.dr.sc. Miljenko Šimpraga, prorektor Sveučilišta u Zagrebu

 

09:20 - 09:30

prof.dr.sc. Mislav Grgid, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva

 

09:30 - 11:05

I. DIO

 

09:45 - 10:00

„Od pametnih zgrada do naprednih mreža: Koncepti integracije za napredne gradove“

Autori prezentacije: Marko Gulin, Mario Vašak i Nedjeljko Perid

(Fakultet elektrotehnike i računarstva)

 

10:00 - 10:10

„West Zagreb entrance“

Autor prezentacije: Helena Ferkula

(Arhitektonski fakultet - Radionica arhitektonskog projektiranja 1;

Energetska učinkovitost, održivost, pristupačnost i sigurnost (EUOPS))

 

10:10 - 10:25

„Projektiranje zemnih izmjenjivača u sustavima geotermalnih dizalica

topline uz primjere iz prakse“

Autor prezentacije: Amalia Lekid

(Rudarsko-geološko-naftni fakultet)

 

10:25 - 10:40

„Energetska učinkovitost željezničkog prometnog sustava“

Autori prezentacije: Tomislav Josip Mlinarid, Milan Brkid i Ivan Borid

(Fakultet prometnih znanosti)

 

10:40 - 10:50

„Siget - energetska i urbana obnova“

Autor prezentacije: Tomislav Grabar

(Arhitektonski fakultet - Radionica arhitektonskog projektiranja 1;

Energetska učinkovitost, održivost, pristupačnost i sigurnost (EUOPS))

 

10:50 - 11:05

„Uloga dizalica topline velikih snaga u bududim energetskim sustavima“

Autor prezentacije: Dominik Franjo Dominkovid

(Fakultet strojarstva i brodogradnje)

 

11:05 - 11:35

PAUZA ZA KAVU

 

11:35 - 13:05

II. DIO

 

11:35 - 11:50

"Punionice električnih automobila: fleksibilna čvorišta u niskougljičnom elektroenergetskom sustavu"

Autori prezentacije: Ninoslav Holjevac i Ivan Pavid

(Fakultet elektrotehnike i računarstva)

 

11:50 - 12:00

„Zeleni neboderi uz Savu u Zagrebu“

Autor prezentacije: Kristian Karlo

(Arhitektonski fakultet - Radionica arhitektonskog projektiranja 1;

Energetska učinkovitost, održivost, pristupačnost i sigurnost (EUOPS))

 

12:15 - 12:30

„Optimiranje režima vuče vlakova u gradsko-prigradskom prijevozu“

Autori prezentacije: Hrvoje Haramina i Danijel Grebenski

(Fakultet prometnih znanosti)

 

12:30 - 12:45

„Distributivno mjerenje toplinskih svojstava tla i korištenje tla kao

obnovljivog toplinskog spremnika“

Autori prezentacije: Leon Lepoša i Luka Boban

(Fakultet strojarstva i brodogradnje)

 

12:45 - 13:00

„Nekonvencionalna ležišta prirodnog plina u Hrvatskoj“

Autor prezentacije: Mihael Matoševid

(Rudarsko-geološko-naftni fakultet)

 

13:00 13:15

ZAVRŠNA RIJEČ

 

 

 

© Konzorcij pasivna kuća Hrvatska | 2019.