MARKETINŠKI PAKETI

Paket A uključuje:

 

 • Izlagački prostor u holu AGG fakulteta (stol dužine 240 cm)
 • Distribuciju marketinškog materijala u svim prostorima odvijanja programa
 • 15 minuta prezentacije u okviru glavnog – plenarnog programa
 • Dnevno prikazivanje video materijala u trajanju do 30 minuta u okviru programa radionica (prema konačnom programu)
 • Objava logotipa u svim tiskanim materijalima (Press-release, program, Bilten i dr.)
 • Kotizacija za tri osobe
 • Članstvo u Konzorciju pasivna kuća Hrvatska u iznosu od 1.000,00 kn (uključujući PDV)
 • 5.000,00 kn (dvije uplate: 2.500,00 + PDV i 2.500,00 bez PDV)

 

 

Paket B uključuje:

 

 • Izlagački prostor u holu AGG fakulteta (stol dužine 120 cm)
 • Distribuciju marketinškog materijala u svim prostorima odvijanja programa
 • 10 minuta prezentacije u okviru glavnog – plenarnog programa
 • Dnevno prikazivanje video materijala u trajanju do 20 minuta u okviru programa radionica (prema konačnom programu)
 • Objava logotipa u svim tiskanim materijalima (Press-release, program, Bilten i dr.)
 • Kotizacija za dvije osobe
 • Članstvo u Konzorciju pasivna kuća Hrvatska u iznosu od 1.000,00 kn (uključujući PDV)
 • 4.000,00 kn (dvije uplate: 2.000,00 + PDV i 2.000,00 bez PDV)

 

 

Paket C uključuje:

 

 • Distribuciju marketinškog materijala u svim prostorima odvijanja programa
 • 5 minuta prezentacije u okviru glavnog – plenarnog programa
 • Objava logotipa u svim tiskanim materijalima (Press-release, program, Bilten i dr.)
 • Kotizacija za jednu osobu
 • Članstvo u Konzorciju pasivna kuća Hrvatska u iznosu od 1.000,00 kn (uključujući PDV)
 • Članstvo u Konzorciju pasivna kuća Hrvatska u iznosu od 1.000,00 kn (uključujući PDV)
 • 3.000,00 kn (dvije uplate: 1.500,00 + PDV i 1.500,00 bez PDV)

 

Molimo Vas ispunite online prijavnicu!

 

 

ONLINE
PRIJAVNICA!

 

© Konzorcij pasivna kuća Hrvatska | 2019.